Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Dyrekcja

dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Sławomir Żebrowski dyrektor KPCEN, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej tel. 56 62-277-47 kom. 881-93-00-83 e-mail: slawomir.zebrowski@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Małgorzata Pawłowska wicedyrektor KPCEN, konsultantka ds. edukacji przedszkolnej kom. 881-93-42-56 e-mail: Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia

Konsultanci KPCEN

konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Dorota Andrzejewska konsultantka ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego 881-93-31-90 Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Beata Bawej-Lisiecka konsultantka ds. edukacji humanistycznej 881-93-34-26 Beata.Bawej@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Maria Lesisz-Wojciechowska konsultantka ds. języków obcych 881-93-44-85 maria.lesisz@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Justyna Miklaszewska konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej 881-93-00-97 Justyna.Miklaszewska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Danuta Potręć konsultantka ds. informacji i promocji 881-93-33-67 Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Agnieszka Przybyszewska konsultantka ds. matematyki i promocji zdrowia 881-93-31-88 Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Krzysztof Rochowicz specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych 881-93-00-91 Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Katarzyna Stalkowska konsultantka ds. wspomagania szkół 881-93-23-18 Katarzyna.Stalkowska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka konsultant ds. edukacji informatycznej 881-93-43-50 Grazyna.Zawadzka@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 502-20-29-63 Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Tadeusz Wański konsultant ds. informacji i promocji 881-93-44-04 Tadeusz.Wanski@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Dominika Wojtasińska specjalista niebędący nauczycielem ds. informacji i promocji 881-93-00-80 Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia

Doradcy metodyczni

Julia Idziak nauczyciel - doradca metodyczny ds. biologii w szkołach podstawowych 881-93-12-96 Julia.Idziak@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Monika Kwidzyńska nauczyciel - doradca metodyczny ds. historii w szkołach ponadpodstawowych 797-46-66-18 monika.kwidzynska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Dawid Nowicki nauczyciel - doradca metodyczny ds. chemii w szkołach podstawowych 506-49-47-76 Dawid.Nowicki@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Jarosław Rybszleger nauczyciel - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 797-46-66-22 Jaroslaw.Rybszleger@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Karolina Szostak-Lubomska nauczyciel - doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkołach podstawowych 797-46-66-48 Karolina.Szostak@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Adam Szymański nauczyciel - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 571-46-25-89 Adam.Szymanski@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Agnieszka Szymczak nauczyciel - doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych 797-46-66-53 Agnieszka.Szymczak@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Wanda Wakuła-Kunz nauczyciel - doradca metodyczny ds. języków obcych w szkołach podstawowych 881-93-73-24 Wanda.Wakula@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia