Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 502-20-29-63 e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak to jest zbudowane? Konstrukcjonizm w edukacji – szkolenie
Nauczanie przez eksperymentowanie – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do egzaminu na mianowanie
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego
Kurs dla mentorów
Kurs dla nauczycieli w okresie przygotowania do zawodu
Szkolenia rad pedagogicznych
Awans zawodowy nauczycieli
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy nauczycieli geografii