Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 502-20-29-63 e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak to jest zbudowane? Konstrukcjonizm w edukacji – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie, czyli IBSE i inne metody – warsztaty
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego (zdalnie)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalnie)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (zdalnie)
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do egzaminu na mianowanie (zdalnie)
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego (zdalnie)
Kurs dla opiekunów stażu (zdalnie)
Piszemy plan rozwoju zawodowego – dla nauczycieli kontraktowych (zdalnie)
Piszemy plan rozwoju zawodowego – dla nauczycieli mianowanych (zdalnie)
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak to jest zbudowane? O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy (stacjonarnie)
Trzy żywioły: powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy nauczycieli geografii (zdalnie)