Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 502-20-29-63 e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Metoda eksperymentu na lekcjach geografii – szkolenie
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela – kurs
ZaTIKowana geografia - wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime w nauczaniu geografii
Szkolenie z zakresu GIS- System Informacji Geograficznej
Jak to jest zbudowane?
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs w formie zdalnej
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs w formie zdalnej
Jak napisać dobry plan rozwoju zawodowego? – szkolenie
Jestem drogowskazem – kurs dla opiekunów stażu
Jestem drogowskazem – kurs dla opiekunów stażu – podstawy edukacji dorosłych
Jak napisać dobry plan rozwoju zawodowego? – dla osób, które chcą rozpocząć staż
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs doskonalący z wykorzystania metody eksperymentu
Szkolenia rad pedagogicznych
Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi
Jak to jest zbudowane? - zalety konstruktywizmu pedagogicznego
Trzy żywioły – nauczanie przez eksperymentowanie
Zmiany w przepisach prawa oświatowego