Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW o kontakt z kierownikiem formy w celu ustalenia terminu.

Szkolenie Rad Pedagogicznych są skalkulowane i przygotowane dla grup do 25 osób. Jeśli grupa liczy ponad 25 osób prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem wyłącznie przez osoby, które będą chciały otrzymać imienną fakturę. W przypadku wpłat za szkolenie przez szkołę/placówkę będą wystawiane faktury na daną szkołę/placówkę z terminem płatności po zakończonym szkoleniu. Faktury nie będą podlegały wymianie. Ewentualnej korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury.

Szkolenia rad pedagogicznych
Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak rozwijać u uczniów umiejętność pisania – warsztaty
Jak sprawić, aby uczeń szkoły podstawowej mówił na lekcji języka obcego – warsztaty
Jak sprawić, aby uczeń pisał na lekcji języka obcego – warsztaty
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2 plus
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka francuskiego dla nauczycieli na poziomie A1
Mnemotechniki w nauczaniu języka obcego – warsztaty
Motywowanie ucznia na lekcjach języka obcego (zdalnie)
Tekst argumentacyjny – rozprawka. Jak formułować argumenty – warsztaty
Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych
Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym A1
Pomysły na lekcje języka angielskiego.
Tydzień mózgu. Przyjemne z pożytecznym, czyli jak ułatwić sobie i innym naukę języka obcego.
Sieci współpracy i samokształcenia
Innowacyjny nauczyciel języka angielskiego
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego
Jak nauczać historii we współczesnym świecie
Jak sprowokować ucznia do myślenia
Matura 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Doskonalenie języka angielskiego w KPCEN - kontynuacja.

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak to jest zbudowane? O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy (stacjonarnie)
Rozwijanie kreatywności swoich uczniów (stacjonarnie)
Trzy żywioły: powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (zdalnie)
Doświadczenia na lekcjach chemii – kurs
Eksperymentowanie z fizyką – warsztaty
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni PASCO – warsztaty
Fenomen gier planszowych – warsztaty
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Jak to jest zbudowane? Konstrukcjonizm w edukacji – warsztaty
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – kurs
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – kurs
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie, czyli IBSE i inne metody – warsztaty
Niebo nad nami – seminarium
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – szkolenie
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – szkolenie
PASCO dla przedmiotów przyrodniczych (zdalnie)
Przepis na dobrą lekcję matematyki – warsztaty
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – kurs
Matura z geografii w formule od 2023 r.
Szkolenie z wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji
Maturalne ABC – chemia – formuła egzaminu od 2023 r.
Eksperyment pedagogiczny
Wykorzystywanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
Wykorzystywanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
Matematyczna moc Minecrafta- zajecia edukacyjne
Sieci współpracy i samokształcenia
Laboratoria przyrodnicze
Sieć współpracy nauczycieli geografii (zdalnie)
Wszechobecna i dociekliwa fizyka
Matematyka w laboratorium
Wyzwolić aktywność ucznia

Szkolenia rad pedagogicznych
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu (stacjonarnie, zdalnie)
Diagnoza rozwojowa dzieci przedszkolnych (stacjonarnie, zdalnie)
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci (stacjonarnie)
Heksy i inne sposoby aktywizowania oraz motywowania uczniów (stacjonarnie)
Koduję i programuję w przedszkolu (stacjonarnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Origami baje – tworzenie opowieści (stacjonarnie)
Preorientacja zawodowa przedszkolaka (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Wykorzystanie wybranych metod aktywizujących w realizacji konkretnych edukacji, np. polonistycznej, matematycznej (stacjonarnie)
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Od kodowania do programowania (stacjonarnie)
Taniec i ruch w edukacji wczesnoszkolnej
Sposoby na aktywizację dzieci w małych grupach. Szkolenie dotyczące rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w małych grupach.
Dbam o klimat w przedszkolu
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem – warsztaty
Jak sprawić, aby uczeń mówił na lekcji języka obcego – warsztaty
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej (zdalnie)
Kreatywne zabawy – metoda 6 klocków (zdalnie)
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Leporello – tworzenie własnej książeczki (zdalnie)
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Programy pomocne nauczycielom w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Przepis na lapbooka – kreatywna metoda nauki (zdalnie)
Rozwijanie myślenia matematycznego – warsztaty
Wprowadzenie do systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – szkolenie
Wykorzystanie robotów nie tylko do programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Zabawy z tekstem literackim systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – warsztaty
Sposoby na szybkie liczenie
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela z elementami edukacji matematycznej
Kodowanie na dywanie i programowanie robotów
Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie.
Zajęcia edukacyjne "Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe".
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy (stacjonarnie, zdalnie)
Dydaktyka cyfrowa – przegląd nowoczesnych narzędzi przydatnych w pracy nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież (zdalnie)
Lekcja ze smartfonem (zdalnie)
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Algorytmy w języku tekstowym Python – kurs
Narzędzia cyfrowe do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń, ankiet i testów online – szkolenie
Nonogramy i inne zabawy online przydatne w szkole (zdalnie)
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Programowanie blokowe sposobem na rozwój logicznego myślenia (zdalnie)
Robotyka w szkole na przykładzie płytki micro:bit – szkolenie
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – kurs
CodeWeek 2022: Od programowania do robotyki
Codeweek 2022: Zakodowany ruch
Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, bądź e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych
Dzień Bezpiecznego Internetu: Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym.
KONFERENCJA Druk 3D w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki
Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023: FONOHOLIZM – NADUŻYWANIE SMARTFONÓW PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole

Szkolenia rad pedagogicznych
Od rozmowy o wartościach do postaw cenionych przez pracodawcę (stacjonarnie, zdalnie)
Uczymy doradztwa zawodowego – rola i zadania nauczycieli różnych przedmiotów i doradców zawodowych (stacjonarnie, zdalnie)
Zajęcia doradztwa zawodowego w szkole branżowej i technikum – scenariusze lekcji (stacjonarnie, zdalnie)
Zajęcia doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – scenariusze lekcji (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego – warsztaty
Nowoczesne doradztwo zawodowe – kurs
W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe – warsztaty
Rozwijanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności i pracy zespołowej uczniów
Sieci współpracy i samokształcenia
Klub doradców zawodowych

Szkolenia rad pedagogicznych
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej (zdalnie)
Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły masowej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Trening wychowawczy – wzmocnienie roli wychowawcy (stacjonarnie, zdalnie)
Jak skutecznie współpracować z rodzicami (zdalnie)
Edukacja włączajaca - wprowadzenie
Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez sensoplastykę
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
Terapia kolorem
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje obywatelskie uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak rozwijać pasje uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Uczeń za pan brat z savoir-vivre’em w szkole i nie tylko (stacjonarnie, zdalnie)
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną w klasie (stacjonarnie, zdalnie)
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania (stacjonarnie, zdalnie)
Komunikacja interpersonalna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami - sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
Wspieranie uczniów w zakresie właściwego i prawego postępowania i radzenia sobie z emocjami.
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami - sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Garść pomysłów, jak zintegrować klasę – warsztaty
Jak rozmawiać z uczniami o wartościach – warsztaty
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji (zdalnie)
Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna
Szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych
Sieci współpracy i samokształcenia
Samorząd uczniowski – sieć współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola (stacjonarnie, zdalnie)
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Szkoła promująca zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę (stacjonarnie, zdalnie)
Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Diagnozowanie i ocena wybranych zdolności motorycznych na zajęciach wychowania fizycznego z uwzględnieniem aspektu zdrowia – warsztaty
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji wychowania fizycznego – szkolenie
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych – warsztaty
Seminarium dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz członków przedszkolnych/szkolnych zespołów koordynujących w roku szkolnym 2022/2023
Szkolenie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia
Certyfikat Krajowy SzPZ i PPZ - jak zdobyć cz.II.
KONFERENCJA: Profilaktyka, która onkologii dotyka
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne –część praktyczna
Profilaktyka onkologiczna - wyjazd studyjny
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wf
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak prawidłowo diagnozować i oceniać wiedzę ucznia – korzyści i błędy (stacjonarnie, zdalnie)
Awans zawodowy nauczyciela
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia zarządzania – seminarium
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - według przepisów obowiązujących do 31.08.22 (zdalnie)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, dla osób posiadających tytuł nauczyciela kontraktowego (zdalnie)
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do egzaminu na mianowanie (zdalnie)
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego (zdalnie)
Kurs dla opiekunów stażu (zdalnie)
Piszemy plan rozwoju zawodowego – dla nauczycieli mianowanych (zdalnie)
Uczeń ukraiński w szkole – vademecum dyrektora – warsztaty
Edukacja dla bezpieczeństwa - zmiany w podstawie programowej
Kurs dla mentorów
Mianowanie, wymiana doświadczeń nauczycieli podczas awansu zawodowego.
Sieci współpracy i samokształcenia
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Analiza egzaminu maturalnego z historii w latach pandemii (zdalnie)
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wyłączeniem pracy pisemnej (zdalnie)
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (zdalnie)
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski) – kurs
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego (zdalnie)
Maturalne ABC – język polski, formuła egzaminu od 2023 r.
Maturalne ABC – matematyka, formuła egzaminu od 2023 r.
Maturalne ABC – język angielski, formuła egzaminu od 2023 r.
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - język angielski
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - matematyka
Matura z matematyki od 2023 r.
Zmiany na egzaminie maturalnym z historii - rok szkolny 2022/23
Egzamin ósmoklasisty w roku 2023 - język angielski.
Maturalne ABC – informatyka – formuła egzaminu od 2023 r.
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Canva dla edukacji (zdalnie)
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce (stacjonarnie, zdalnie)
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę o mózgu (stacjonarnie, zdalnie)
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych (stacjonarnie)
Językowy zawrót głowy, czyli uczeń z doświadczeniem migracji w przestrzeni szkolnej (zdalnie)
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Jak mieć w rodzicu sprzymierzeńca – kultura współpracy (zdalnie)
Jak porozumieć się z uczniem pokolenia TikToka, YouTube’a, smartfona? (stacjonarnie, zdalnie)
Jak utrzymać uwagę i zaangażowanie uczniów – podnoszenie umiejętności nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie postaw równościowych wśród kadry nauczycielskiej (stacjonarnie, zdalnie)
Metody aktywizujące wspierające zaangażowanie uczniów (stacjonarnie)
Nauczyciel–rodzic–uczeń. Jak można wzajemnie się wspierać w procesie edukacji i wychowania (zdalnie)
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Pokonać złość i agresję – metody pracy nauczyciela i wskazówki dla ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu (stacjonarnie, zdalnie)
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela (zdalnie)
Rola pytań i błędów w nauczaniu i uczeniu się (stacjonarnie, zdalnie)
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (stacjonarnie, zdalnie)
Sztuka motywowania z wykorzystaniem potencjału ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Uczeń pod lupą (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS) (stacjonarnie, zdalnie)
Uczeń ukraiński w zespole klasowym (zdalnie)
Wyzwolić w sobie kreatywność
Kreatywne zabawy – metody aktywizujace z wykorzystaniem klocków
Nauka zabawą poprzez Challenge
Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach
Stawiam na … Odwróconą lekcję!
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Przykłady ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (zdalnie)
W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe
Praca z uczniem z Ukrainy
Komunikacja w edukacji
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów
Metoda projektu
Plan daltoński w pracy nauczyciela
Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci oraz dorosłych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Elementy autoprezentacji w pracy nauczyciela i w wystąpieniach ucznia – warsztaty
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów – warsztaty
Gramatyka nie jest najważniejsza. Nauczanie języka polskiego jako obcego metodą komunikacyjną – warsztaty
Jak budować dobre relacje w klasie – warsztaty
Jak budować swój autorytet – warsztaty
Komunikacja w kolorach. Wykorzystanie teorii DISC w pracy nauczyciela (zdalnie)
Lapbook sposobem na kreatywną powtórkę materiału – warsztaty
Metody motywujące uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać historii – warsztaty
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi (zdalnie)
Origami kopalnią pomysłów do pracy z dzieckiem – warsztaty
Praca z uczniem obcojęzycznym (zdalnie)
Przygoda edukacyjna w escaperoomach – warsztaty
Social media – możliwości edukacyjne i pułapki (zdalnie)
Social media – vademecum użytkownika. Prowadzenie profilu i promocja (zdalnie)
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Trening pewności siebie. Techniki panowania nad tremą w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych – warsztaty
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju (również ucznia z doświadczeniem migracyjnym) – kurs
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się – zasady tworzenia OK zeszytu – warsztaty
Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe
Challenge jako nauka przez zabawę
Stawiam na … Odwróconą lekcję!
Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach
Zajęcia edukacyjne " Zajęcia na pływalni w klasach 1-3"
Szkolenie ze skutecznych metod indywidualnej pracy z uczniem
Kompetencje wychowawcze
Doceniony na WF-ie
Wykorzystanie WebQuest do realizacji projektu edukacyjnego - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
Metoda projektu - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
ZAKODOWANY WF
TYDZIEŃ MÓZGU. Instrukcja obsługi mózgu, czyli jak uczyć skutecznie
Tydzień mózgu. Zapamiętywanie przez rysowanie - myślenie wizualne a praca mózgu
Tydzień mózgu. Wpływ eksperymentu na pracę mózgu
Tydzień mózgu. Zdrowie mózgu w twoich rękach
Metody wspierające kształtowanie kompetencji wielojęzyczności u uczniów
Sieci współpracy i samokształcenia