Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kwartalnik "45 Minut" (wydawany do czerwca 2013 r.)

 

Kwartalnik "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" powstał w 1995 roku jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, przemyśleń między nauczycielami i osobami zainteresowanymi oświatą.

"45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" zarejestrowany był w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 1425-2198, co oznacza, że byl przez nas przesyłany do bibliotek uniwersyteckich, Biblioteki Narodowej i wszystkich bibliotek w Toruniu jako egzemplarz obowiązkowy. Dzięki temu kwartalnik jest dostępny dla każdego czytelnika w Polsce.

Numery kwartalnika "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" od 1995 r. do 2011 r. 
dostępne są w czytelni Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4.

 

Dwumiesięcznik „UczMy. Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy”

Regulamin redakcji czasopisma Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy”

Czasopismo „UczMy” wydawane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Dotychczas każda placówka redagowała własne pismo: Bydgoszcz – „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”, Toruń – „45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy”, Włocławek – elektroniczny biuletyn informacyjny „INFOCEN Forum Edukacyjne”. „UczMy” (ISSN 2300-830X) kontynuuje dorobek dotychczasowych czasopism.

Redakcja jest przekonana, że czasopismo będzie pomocne w codziennej pracy nauczycieli, stanie się platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska edukacyjnego.
Zapraszamy nauczycieli i osoby związane z oświatą do współpracy.