Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dorota Andrzejewska konsultantka ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego 881-93-31-90 e-mail: Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego – warsztaty
Nowoczesne doradztwo zawodowe – kurs
W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe – warsztaty
Rozwijanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności i pracy zespołowej uczniów
Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe
Metoda projektu - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
TYDZIEŃ MÓZGU. Instrukcja obsługi mózgu, czyli jak uczyć skutecznie
Szkolenia rad pedagogicznych
Od rozmowy o wartościach do postaw cenionych przez pracodawcę (stacjonarnie, zdalnie)
Uczymy doradztwa zawodowego – rola i zadania nauczycieli różnych przedmiotów i doradców zawodowych (stacjonarnie, zdalnie)
Zajęcia doradztwa zawodowego w szkole branżowej i technikum – scenariusze lekcji (stacjonarnie, zdalnie)
Zajęcia doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – scenariusze lekcji (stacjonarnie, zdalnie)
Jak rozwijać pasje uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Jak porozumieć się z uczniem pokolenia TikToka, YouTube’a, smartfona? (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie postaw równościowych wśród kadry nauczycielskiej (stacjonarnie, zdalnie)
Pokonać złość i agresję – metody pracy nauczyciela i wskazówki dla ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Sztuka motywowania z wykorzystaniem potencjału ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe
Metoda projektu
Sieci współpracy i samokształcenia
Klub doradców zawodowych