Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dorota Andrzejewska konsultantka ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego 881-93-31-90 e-mail: Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Barometr zawodów, czyli czarodziejska kula doradcy zawodowego – warsztaty
Dialog motywujący w doradztwie zawodowym po pandemii – warsztaty
Gotowość do zmiany zawodowej, motywacja i automotywacja – warsztaty
Milenialsi – czy praca to beka i fun, a pracodawca to dzban – różnice pokoleniowe – warsztaty
Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego – warsztaty
Nowoczesne doradztwo zawodowe – kurs
Po co marka osobista? Rola i znaczenie marki osobistej w życiu zawodowym i nie tylko – warsztaty
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na zajęciach doradztwa zawodowego – warsztaty
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze SPE – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Heksy edukacyjne sposobem na ciekawą lekcję doradztwa zawodowego i innych przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Kompetencje na rynku pracy, jak je rozwijać? (stacjonarnie, zdalnie)
Świat zawodów i rynek pracy (stacjonarnie, zdalnie)
Zawody przyszłości, czyli kto będzie potrzebny za kilka lat (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Klub doradców zawodowych