Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Przybyszewska Wicedyrektor, konsultantka ds. wspomagania szkół i placówek oraz promocji zdrowia 881-93-31-88 e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Wykorzystywanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Rozwijanie myślenia matematycznego – warsztaty
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela z elementami edukacji matematycznej
Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie.
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
Terapia kolorem
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji (zdalnie)
KONFERENCJA: Profilaktyka, która onkologii dotyka
Maturalne ABC – matematyka, formuła egzaminu od 2023 r.
Matura z matematyki od 2023 r.
Metody wspierające kształtowanie kompetencji wielojęzyczności u uczniów
Szkolenia rad pedagogicznych
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu (stacjonarnie, zdalnie)
Diagnoza rozwojowa dzieci przedszkolnych (stacjonarnie, zdalnie)
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Taniec i ruch w edukacji wczesnoszkolnej
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej (zdalnie)
Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły masowej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Trening wychowawczy – wzmocnienie roli wychowawcy (stacjonarnie, zdalnie)
Jak skutecznie współpracować z rodzicami (zdalnie)
Edukacja włączajaca - wprowadzenie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną w klasie (stacjonarnie, zdalnie)
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania (stacjonarnie, zdalnie)
Komunikacja interpersonalna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko (zdalnie)
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela (zdalnie)
Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS) (stacjonarnie, zdalnie)
Wyzwolić w sobie kreatywność
Kreatywne zabawy – metody aktywizujace z wykorzystaniem klocków
Praca z uczniem z Ukrainy
Komunikacja w edukacji
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów
Sieci współpracy i samokształcenia
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.