Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Przybyszewska Wicedyrektor, konsultantka ds. wspomagania szkół i placówek oraz promocji zdrowia 881-93-31-88 e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Rozwijanie myślenia matematycznego – warsztaty
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji (zdalnie)
Szkolenia rad pedagogicznych
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu (stacjonarnie, zdalnie)
Diagnoza rozwojowa dzieci przedszkolnych (stacjonarnie, zdalnie)
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej (zdalnie)
Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły masowej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Trening wychowawczy – wzmocnienie roli wychowawcy (stacjonarnie, zdalnie)
Jak skutecznie współpracować z rodzicami (zdalnie)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną w klasie (stacjonarnie, zdalnie)
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania (stacjonarnie, zdalnie)
Komunikacja interpersonalna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko (zdalnie)
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela (zdalnie)
Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS) (stacjonarnie, zdalnie)