Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Pawłowska wicedyrektor KPCEN, konsultantka ds. edukacji przedszkolnej 881-93-42-56 e-mail: Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kodowanie w przedszkolu z kosmitą Scottie’m – szkolenie
Kreatywna metoda nauki z wykorzystaniem lapbooka i leporello – webinar
Wykorzystanie klocków Lego do rozwijania kompetencji dzieci – webinar
CodeWeek 2023: Baw się i koduj (webinar, 10.10.2023 godziny: 17:00-18:00)
Szkolenie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów i zespołów ds. promocji zdrowia 2023/2024
KONFERENCJA: W drodze po zdrowie
Szkolenia rad pedagogicznych
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej naturalną strategią uczenia się (stacjonarnie)
Heksy i inne sposoby aktywizowania oraz motywowania uczniów (stacjonarnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Programowanie i kodowanie dla najmłodszych (stacjonarnie)
Jak kształtować kompetencje obywatelskie uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola (stacjonarnie, zdalnie)
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Zaburzenia odżywiania u nastolatków (stacjonarnie, zdalnie)
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Pułapki oceniania (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Sieć Szkół Promujących Zdrowie