Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Pawłowska konsultantka ds. edukacji przedszkolnej 881-93-42-56 e-mail: Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem – warsztaty
Kreatywne zabawy – metoda 6 klocków (zdalnie)
Leporello – tworzenie własnej książeczki (zdalnie)
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Programy pomocne nauczycielom w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Przepis na lapbooka – kreatywna metoda nauki (zdalnie)
Wprowadzenie do systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – szkolenie
Wykorzystanie robotów nie tylko do programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Zabawy z tekstem literackim systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – warsztaty
Kodowanie na dywanie i programowanie robotów
Codeweek 2022: Zakodowany ruch
Certyfikat Krajowy SzPZ i PPZ - jak zdobyć cz.II.
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne –część praktyczna
Profilaktyka onkologiczna - wyjazd studyjny
Origami kopalnią pomysłów do pracy z dzieckiem – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci (stacjonarnie)
Heksy i inne sposoby aktywizowania oraz motywowania uczniów (stacjonarnie)
Koduję i programuję w przedszkolu (stacjonarnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Origami baje – tworzenie opowieści (stacjonarnie)
Preorientacja zawodowa przedszkolaka (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Wykorzystanie wybranych metod aktywizujących w realizacji konkretnych edukacji, np. polonistycznej, matematycznej (stacjonarnie)
Dbam o klimat w przedszkolu
Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez sensoplastykę
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Plan daltoński w pracy nauczyciela
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie