Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Krzysztof Rochowicz specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych 881-93-00-91 e-mail: Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (zdalnie)
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni PASCO – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy – warsztaty
Niebo nad nami – seminarium
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – szkolenie
PASCO dla przedmiotów przyrodniczych (zdalnie)
Eksperyment pedagogiczny
Wykorzystywanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi (zdalnie)
Tydzień mózgu. Zdrowie mózgu w twoich rękach