Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Szymczak nauczyciel - doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych 797-46-66-53 e-mail: Agnieszka.Szymczak@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

wtorek 13:45 - 15:00
czwartek 8:00 - 10:45

Szkoła Podstawowa
 im. Janusza Korczaka
 w Wielkim Rychnowie

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Genial.ly - genialna aplikacja do tworzenia ER-warsztaty w formie zdalnej
Sieci współpracy i samokształcenia
„Wyzwolić aktywność ucznia”- sieci współpracy i samokształcenia