Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Szymczak nauczyciel - doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych 797-46-66-53 e-mail: Agnieszka.Szymczak@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 15:00 - 16:30
środa 8:00-10:30

Szkoła Podstawowa
 im. Janusza Korczaka
 w Wielkim Rychnowie

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Fenomen gier planszowych – warsztaty
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – warsztaty
Przepis na dobrą lekcję matematyki – warsztaty
Matematyczna moc Minecrafta- zajecia edukacyjne
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - matematyka
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami - sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
Sieci współpracy i samokształcenia
Matematyka w laboratorium
Wyzwolić aktywność ucznia