Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sławomir Żebrowski Dyrektor KPCEN, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej 881-93-00-83 e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia zarządzania – seminarium
Uczeń ukraiński w szkole – vademecum dyrektora – warsztaty
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak prawidłowo diagnozować i oceniać wiedzę ucznia – korzyści i błędy (stacjonarnie, zdalnie)