Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wanda Wakuła-Kunz nauczyciel - doradca metodyczny ds. języków obcych w szkołach podstawowych 881-93-73-24 e-mail: Wanda.Wakula@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

Wtorek 9:50 - 10:50, 13:00 - 14:00
Środa 8:50 - 9:50

Szkoła Podstawowa nr 3
im. kpt. Jana Drzewieckiego
ul. Legionów 210
87-100 Toruń

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia
Kształtowanie kompetencji kluczowych po czasie nauki zdalnej na lekcjach języka angielskiego