Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Dominika Wojtasińska specjalista niebędący nauczycielem w Pracowni Informacji i Promocji 881-93-00-80 e-mail: Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl