Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kalendarz szkoleń
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Akademia Zarządzania - seminarium
Termin: 2019-10-24
Wolne miejsca: Tak
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Termin: 2019-10-28
Wolne miejsca: Nie
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python – kurs
Termin: 2019-10-29
Wolne miejsca: Tak
Warsztat pracy nauczyciela
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Termin: 2019-11-05
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Termin: 2019-11-05
Wolne miejsca: Tak