Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | Strona główna

kujawsko-pomorskie centrum edukacji nauczycieli w toruniu
Kalendarz szkoleń
Zdrowie i profilaktyka
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej - sieci współpracy i samokształcenia
Termin: 2020-11-03
Wolne miejsca: Tak
Oferta spoza informatora
Chmura Google w edukacji zdalnej - warsztaty
Termin: 2020-11-03
Wolne miejsca: Tak
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs w formie zdalnej
Termin: 2020-11-04
Wolne miejsca: Tak
Języki obce
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego - sieci współpracy i samokształcenia
Termin: 2020-11-09
Wolne miejsca: Tak
Zdrowie i profilaktyka
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Termin: 2020-11-16
Wolne miejsca: Tak
Zdrowie i profilaktyka
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Termin: 2020-11-23
Wolne miejsca: Tak