Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kalendarz szkoleń
Kursy kwalifikacyjne
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin: 2019-11-18
Wolne miejsca: Tak
Oferta spoza informatora
Wyjazd studyjny do Londynu na targi edukacyjne BETT SHOW 2020 (22 - 25 stycznia 2020 r.)
Termin: 2019-11-21
Wolne miejsca: Tak
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Nowe i zapomniane gry i zabawy ruchowe i rekreacyjne – warsztaty
Termin: 2019-11-21
Wolne miejsca: Nie
Warsztat pracy nauczyciela
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Termin: 2019-11-25
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym (Sieć współpracy i samokształcenia)
Termin: 2019-11-27
Wolne miejsca: Tak
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Termin: 2019-11-27
Wolne miejsca: Tak
Warsztat pracy nauczyciela
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Termin: 2019-11-28
Wolne miejsca: Tak