Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
KONFERENCJA: Wykorzystanie Laboratoriów Przyszłości w realizacji podstaw programowych różnych przedmiotów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli
Cele

Upowszechnienie sposobów wykorzystania sprzętu otrzymanego przez szkoły w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, przegląd dobrych praktyk.

Wykorzystanie sprzętu do nauczania metodą STEAM

Tematyka
  1. STEAM a Laboratoria Przyszłości;
  2. Laboratoria Przyszłości - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość projektu;
  3. Laboratoria Przyszłości w edukacji w kontekście proksemiki - wyniki badania, czyli spostrzeżenia i pierwsze wnioski;
  4. Damasławek w PRL-u, czyli o tym, aby wykorzystać sprzęt zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości w sposób angażujący i ciekawy;
  5. Dobre praktyki ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego:
  • Wykorzystanie wybranych pomocy z projektu Laboratoria Przyszłości w procesie wspierania nauczania metodami STEAM;
  • My w Laboratoriach Przyszłości – giełda wytworów i umiejętności;
  • Laboratoria Przyszłości: narzędzia i możliwości w realizacji podstawy programowej, pozytywne i negatywne aspekty;
  • Wytwory uczniowskie - filmiki
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83), Barbara Iwanowska (881-93-34-12), Ewa Kondrat (881-93-12-18), Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85),
Opłaty
0 zł