Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Umysł na manowcach - czy popełniasz błędy poznawcze? (Tydzień Mózgu, 6 marca, godz. 17:00-18:00)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele

upowszechnienie wiedzy o pracy mózgu

Tematyka
  • czym są błędy poznawcze: przyczyny powstawania, rodzaje błędów poznawczych (np. efekt aureoli, błąd atrybucji) i przykłady;
  • na co wpływają błędy poznawcze;
  • manipulacja umysłami: relacje interpersonalne, marketing, fake newsy, social media;
  • czy możemy ustrzec się przed błędami poznawczymi?
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł