Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Mózg kreatywny czy impulsywny? O uczniu z ADHD w szkole (Tydzień Mózgu, 5 marca, godz. 18.10 - 19.10)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele
upowszechnienie wiedzy o pracy mózgu
Tematyka

Czym objawia się ADHD?

Wpływ zaburzenia na edukację i relacje z rówieśnikami.

Kształtowanie skupienia uwagi pomocne do wykorzystania zasobów i dużego potencjału dziecka z ADHD.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł