Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Odszyfrowywanie współpracy: co mózgi mówią nam o interakcjach społecznych (Tydzień Mózgu, 8 marca, godz. 17:00-18.00)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele

upowszechnienie wiedzy o pracy mózgu

Tematyka

Data/godziny 08.03.2024. / 17:00 - 18:00

Współczesne badania z dziedziny neuronauki umożliwiają nam lepsze zrozumienie ludzkich interakcji i współpracy. Klasyczne badania neuronaukowe skupiają się na aktywności mózgu pojedynczej osoby. Jednak dzięki zaawansowanym technikom, takim jak elektroencefalografia hiperskaningowa (ang. hyperscanning electroencephalography, EEG), możemy równocześnie obserwować aktywność mózgów dwóch osób. Analiza takiej aktywności pozwala nam na zaobserwowanie różnic w przypadku współpracy lub jej braku.

Jedną z metod wykorzystywanych do modelowania procesów rządzących współpracą są gry ekonomiczne, najczęściej w postaci gier związanych z dylematami społecznymi. Zasady tych gier pozwalają na odtworzenie czynności podejmowania decyzji (np. podziału zasobów czy też osiągnięcia wspólnego celu). Analiza aktywności mózgów podczas interakcji w grach ekonomicznych pozwala na zidentyfikowanie powtarzalnych wzorców tej aktywności. Mogą one odpowiadać za skłonność do działań prospołecznych (na rzecz drugiego człowieka) albo egoistycznych (na rzecz samego siebie) (Pothos i in. 2010).

Kiedy ludzie współpracują, wzorce aktywności ich mózgów mogą synchronizować się w odpowiedzi na wspólne cele i działania (Babiloni i in., 2007; De Vico Fallani i in., 2010). Do mierzenia tego rodzaju synchronizacji wykorzystuje się analizę współczynników korelacji między równocześnie nagrywanymi sygnałami EEG u pary osób. Gdy współpraca się nie udaje, dochodzi do konfliktu, bądź rywalizacji, obserwuje się inne wzorce niż w przypadku udanej współpracy. Przykładowo, w badaniach Hu i współpracowników (2017) zaobserwowano zmniejszone współczynniki synchronizacji w grupie egoistycznej w porównaniu z grupą prospołeczną.

Podsumowując, badania z użyciem gier ekonomicznych połączone z technikami neuroobrazowania, takimi jak EEG, pozwalają nam na zrozumienie społecznego podejmowania decyzji. Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwa do wymienionych zagadnień. Opowiem o grach ekonomicznych oraz o tym, czy i dlaczego (z naukowego punktu widzenia) opłaca się współpracować. Wyniki przytoczonych badań mają szerokie konsekwencje dla wielu obszarów życia społecznego, między innymi dla edukacji i dydaktyki.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł