Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.