Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.