Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.