Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Dorota Andrzejewska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.