Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.