Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Adam Szymański (571-46-25-89)
Opłaty
700 zł