Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Komunikacja w zespole. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Komunikacja w zespole. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych (zdalnie)
Kierownik
Dominika Wojtasińska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.