Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.