Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.