Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu według predyspozycji (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu według predyspozycji (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Justyna Miklaszewska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.