Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Spójrz na szkołę oczami ucznia. Co daje nauczycielowi zmiana perspektywy (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Spójrz na szkołę oczami ucznia. Co daje nauczycielowi zmiana perspektywy (zdalnie)
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.