Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozmowa z rodzicem - dialog czy mediacje
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Rozmowa z rodzicem - dialog czy mediacje
Kierownik
Katarzyna Stalkowska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.