Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Docenić konflikt - podstawy komunikacji nastawionej na rozwiązania
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Opłaty
700 zł