Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Kierownik
Sławomir Żebrowski
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.