Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak nauczać historii we współczesnym świecie
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli historii we wszystkich typach szkół
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania działań w celu podniesienia poziomu wyników maturalnych z historii

Tematyka

- praca z tekstem źródłowym (czytanie ze zrozumieniem)

- praca z ikonografiką (interpretacja rysunków politycznych, propagandowych, satyrycznych)

- fake news – jak je rozpoznać

- motywowanie uczniów do pracy samodzielnej

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Opłaty
0 zł