Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Matura – formuła od 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli polonistów w szkołach ponadpodstawowych
Cele

- promowanie metod pracy przygotowujących uczniów do formuły matury od 2023 r.

Tematyka

- metody i formy pracy wspierające umiejętności uczniów w zakresie: tworzenia notatki syntetyzującej, wypowiedzi argumentacyjnej, udzielania odpowiedzi na pytania testowe

- strategie udzielania odpowiedzi w ustnej części egzaminu

- sposoby na zapamiętanie lektur

- sposoby wspierania, motywowania uczniów

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
0 zł