Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sieć współpracy nauczycieli geografii
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii we wszystkich typach szkół
Cele

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

- integracja nauczycieli geografii

Tematyka

- dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w nauczaniu geografii

- wykłady na tematy związane z współczesnymi problemami przyrodniczymi, społeczno-gospodarczymi związanymi z realizacją podstawy programowej

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
0 zł