Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – webinar
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.