Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Od kodowania do programowania – szkolenie 16.04.2024 godz.16:00 - 19:00
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe pomysły na zajęciach w przedszkolu

- poznanie gry do nauki kodowania i programowania w przedszkolu

Tematyka

- pomoc w nauce kodowania poprzez wspólną zabawę i rozwiązywanie zadań

- poznanie konkretnych korzyści edukacyjnych dla dzieci w grach, np.: aktywności ruchowe zawarte w licznych zabawach, ćwiczenie rozumowania matematycznego i inne

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
64 zł