Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Chat GPT, czyli sztuczna inteligencja kontra konwencjonalne metody nauczania i uczenia się – szanse i zagrożenia – szkolenie
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.