Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak rozmawiać z uczniami o wojnie – propozycje rozwiązań (nie tylko) na godziny wychowawcze – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców i nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich poziomów nauczania szkoły ponadpodstawowej oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej
Cele

- wskazanie trudności w realizacji tematów/zagadnień związanych z wojną (perspektywa ucznia i nauczyciela)

- przedstawienie metod i form pracy wspierających uczniów (w tym uczniów z Ukrainy) z trudnymi emocjami wywołanymi tematem/sytuacją wojny

- omówienie i przedstawienie rozwiązań (ćwiczeń, zadań projektowych, inicjatyw klasowych) pozwalających mierzyć się z tematem wojny i tym, aby nie być wobec niej obojętnym

Tematyka

- wojna jako temat/zagadnienie lekcji a emocje ucznia (wojna w ujęciu historycznym i sytuacja bieżąca)

- problem wojny w zespołach klasowych z uczniem z Ukrainy: czy i jak o niej rozmawiać?

- przykłady rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych przełamujących barierę mówienia o wojnie i wzmacniające w uczniach poczucie zaangażowania oraz wrażliwości na ich „tu i teraz”

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
48 zł