Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Diagnozowanie i ocena fundamentalnych zdolności motorycznych na zajęciach wychowania fizycznego z uwzględnieniem aspektu zdrowia – szkolenie
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.