Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Akademia zarządzania – seminarium
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dyrektorów, wicedyrektorów szkół/placówek
Cele

- wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania szkołą/placówką

Tematyka

- zmiany w prawie oświatowym

- dyrektor jako lider zespołu

- dyrektor jako menadżer

- nadzór pedagogiczny

- komunikacja w szkole

- zarządzanie rozwojem szkoły/placówki

Wymiar
25 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
500 zł