Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli mianowanych, którzy nie rozpoczęli stażu
Cele

- nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wg nowych przepisów

- przygotowanie nauczycieli mianowanych do odbycia postępowania kwalifikacyjnego wg nowych przepisów

Tematyka

- analiza znowelizowanej KN i nowego rozporządzenia MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych

- przygotowanie się do oceny pracy

- dokumentacja do postępowania kwalifikacyjnego

- prezentacja przed komisją kwalifikacyjną

- przygotowanie prezentacji dorobku nauczycielskiego

- prowadzenie lekcji otwartych

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
128 zł