Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli kontraktowych
Cele

- nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- nabycie umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego i sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego

Tematyka

- analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje

- planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych

- pojęcie dorobku nauczycielskiego i sposoby jego prezentacji

- przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne

- zasady współpracy z opiekunem stażu

- postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
128 zł