Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs dla mentorów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczyciele, którzy pełnią bądź będą pełnić funkcje mentora dla nauczycieli w okresie przygotowania do zawodu
Cele

- pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu awansu zawodowego i innych przepisów prawa oświatowego

- pogłębienie wiedzy na temat dokumentacji i przepisów prawa obowiązującego w szkole

- przypomnienie dokumentów odnoszących się do praw dziecka

- zapoznanie z zadaniami mentora i pojęciem mentoringu

- przedstawienie i wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w diagnozie dotyczącej doskonalenia nauczyciela przygotowującego się do zawodu oraz inspirowania go do podejmowania wyzwań

- zapoznanie z pojęciem innowacji i sposobami jej realizacji w szkole

- zapoznanie z zasadami obserwacji lekcji, prowadzenia lekcji otwartych oraz kryteriami oceny takich lekcji

(poprawności merytorycznej, stosowania właściwych metod i form pracy, indywidualizacji nauczania, realizacji celów lekcji)

- zapoznanie z współczesnymi kierunkami rozwoju dydaktyki i metodyki nauczania i umiejętności wykorzystania ich w praktyce

- poszerzenie wiedzy na temat umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania

- poszerzenie wiedzy na temat współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Tematyka

- podstawy prawne awansu zawodowego

- prawo dotyczące organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym praw dziecka

- coaching i mentoring – wykorzystanie w pracy z nauczycielem przygotowującym się do zawodu

- innowacje pedagogiczne

- jak obserwować i być obserwowanym, przygotowanie do lekcji otwartych

- nowoczesne metody nauczania

- rozpoznawanie potrzeb uczniów, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i indywidualizacja nauczania

- umiejętność współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Wymiar
16 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
256 zł