Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza, innych osób posiadających co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie ostatnich 15 lat
Cele

- zdobycie niezbędnej wiedzy do uzyskania uprawnień wychowawcy podczas wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tematyka

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

- organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

- planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

- ruch i rekreacja

- turystyka i krajoznawstwo

- zajęcia kulturalno-oświatowe

- zajęcia praktyczno-techniczne

- prace społecznie użyteczne

- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Wymiar
36 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
576 zł