Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wyłączeniem pracy pisemnej – webinar
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.