Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – webinar
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.