Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca na mocnych stronach ucznia z zastosowaniem tutoringu
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
zainteresowanych nauczycieli i pedagogów
Cele
  • uczestnicy poznają metodę tutoringu
  • uczestnicy otrzymają narzędzia do pracy z uczniem w ramach tutoringu
  • uczestnicy poznają przykłady wprowadzania tutoringu w szkole
Tematyka
  • Kim jest tutor, cechy tutora
  • Założenia tutoringu/ edukacja spersonalizowana
  • Etapy procesu tutoringowego
  • Narzędzia stosowane w tutoringu
  • Przykłady wprowadzania tutoringu do szkoły
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
64 zł