Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Czytam, oglądam – rozumiem i interpretuję

22.01.2021

Nauczycielom przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza polonistom, polecamy nowość wydawniczą W stronę interpretacji. Dwie odmienne propozycje dydaktyczne dla nauczycieli młodzieży szkolnej i akademickiej, której współautorką jest dr Małgorzata Kaczmarek, konsultantka KPCEN w Toruniu. Zagadnienia poruszane w książce są istotne dla nauczania czytania ze zrozumieniem, interpretacji i eksplikacji dzieł literackich oraz źródeł ikonograficznych, pracy z tekstem w wielu aspektach.

Dobrą rekomendacją dla nauczycieli jest fragment z recenzji prof. dr. hab. Adama Regiewicza:

Małgorzata Kaczmarek wyrywa szkolny utwór z marazmu powtarzalnych odczytań. Przedstawia bardzo ciekawą propozycję metodyczną skierowaną nie tylko do świata akademickiego, kształtującego kadry, lecz także do praktykujących nauczycieli. Znajdziemy tu bowiem interesujące propozycje lektur komparatystycznych i nieszablonowe nawiązania ikonograficzne, które mogą zainspirować doświadczonych nauczycieli.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Autorką pierwszej – Obraz a twórcza interpretacja tekstów literackich jest dr Małgorzata Kaczmarek. Stanowi ona opis metody pracy z tekstem i obrazem. Autorka, mająca wieloletnie doświadczenie dydaktyka przedmiotów literaturoznawczych, przedstawia autorską metodę KLU. W koncepcji Małgorzaty Kaczmarek obraz przestaje grać jedynie rolę służebną, a zaczyna pełnić istotną funkcję w procesie interpretacji tekstu literackiego.Tak postrzegany obraz jest według autorki: czasem LU-strem sprzyjającym wyobraźni odtwórczej, a czasem K-atalizatorem oznaczającym wyobraźnię twórczą jako przywołującą archetypy kulturowe, ale też odwołującą się do sfery indywidualnych doświadczeń i subiektywnych emocji czytelnika/interpretatora. W tej części książki znajdziemy informacje o kategoriach i bazach obrazów, technikach pracy z obrazem i tekstem literackim – tradycyjnych i innowacyjnych. Autorka skupia się także na wybranych problemach dydaktycznych dotyczących analizowanej materii, proponując konkretne wskazówki dla nauczycieli chcących włączyć tę metodę do swojego warsztatu pracy. Warto dodać, że w książce można znaleźć bogaty materiał ikonograficzny oraz opatrzone komentarzem konkretne interpretacje uczestników zajęć.

Druga część – Eksplikacje – autorstwa prof. dr. hab. Macieja Szargota – stanowi opis odrębnej, bardziej tradycyjnej metody eksplikacji tekstu literackiego. Oba podejścia łączy dążenie do odkrycia sensu (sensów) konkretnego utworu bez formowania wcześniejszych założeń. Obie metody chcą też kształcić samodzielnego, wrażliwego i aktywnego czytelnika.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu planuje w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowanie warsztatów mających na celu zaznajomienie chętnych nauczycieli polonistów z metodą KLU. Pod koniec stycznia br. metoda zostanie zaprezentowana na forum wojewódzkiej konferencji metodycznej dla nauczycieli języka polskiego organizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Serdecznie polecamy książkę polonistom, filologom obcym i wszystkim nauczycielom przedmiotów humanistycznych, a także każdemu miłośnikowi czytania i… interpretowania.

Więcej na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/w-strone-interpretacji/ i w artykule dr Małgorzaty Kaczmarek z najbliższego numeru czasopisma „UczMy”.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu - oferty pracy
16.04.2024 czytaj...
Rozstrzygnięcie XIV edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych
15.04.2024 czytaj...
Toruński Urząd dla Młodzieży – X edycja podsumowana
09.04.2024 czytaj...
Dotrzymujemy kroku nowym technologiom
02.04.2024 czytaj...
Giganci Nauki Kujaw i Pomorza – konkurs
27.03.2024 czytaj...