Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Autor: Tadeusz Wański | 11.09.2019

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Toruniu spotkali się na podsumowaniu działań placówki za miniony rok szkolny 2018/2019. Dyrektor Sławomir Żebrowski przedstawił zaproszonych gości: Czesława Ficnera, zastępcę dyrektora ds. edukacji i Ewę Ndozi, głównego specjalistę z Departamentu Kultury i Edukacji organu prowadzącego – Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli związków zawodowych: Martę Humienną, prezesa Oddziału ZNP w Toruniu i Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność”.

Na początku swojego wystąpienia Sławomir Żebrowski przedstawił strukturę placówki i stan zatrudnienia pracowników. W następnych informacjach padały liczby. Zostało przeszkolonych ponad 6 tysięcy nauczycieli podczas 124 form: kursów, warsztatów, konsultacji zbiorowych i indywidualnych. Zrealizowaliśmy 689 godzin szkoleń rad pedagogicznych. Konsultanci prowadzili 5 seminariów, 4 sieci współpracy i samodoskonalenia i kursy kwalifikacyjne. Zorganizowaliśmy 15 konferencji. Tematyka szkoleń była bardzo różnorodna. Oprócz tej zaproponowanej przez konsultantów w Informatorze, wprowadzana była również ta, którą zgłaszali dyrektorzy szkół.

Nadzór pedagogiczny w minionym roku obejmował m.in. stosowanie oceniania kształtującego w praktyce szkoleniowej, podejmowanie działań promocji placówki oraz rozwijanie i promowanie innowacyjności.

Ważną częścią działania KPCEN w Toruniu jest projekt „Buduję, koduję, programuję”, realizowany w ramach dofinansowania z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

W nawiązaniu do innowacyjności Sławomir Żebrowski wspomniał o nowatorskich rozwiązaniach koordynowanych, propagowanych i stosowanych przez toruński KPCEN, takich jak Astrobazy, Mobilne Pracownie Pasco oraz Edukacja Steam.

Ważną promocyjną zmianą jest nowa strona internetowa placówki, nowe logo i szata graficzna Informatora. Wykorzystujemy media społecznościowe, łamy czasopisma „UczMy” oraz platformę Edupolis do promocji, ale również do dzielenia się wiedzą i informacjami.

Kolejnym punktem sprawozdania była działalność gospodarcza, w tym remonty, które się odbyły, nowe inwestycje i modernizacje.

Na zakończenie spotkania dyrektor KPCEN w Toruniu podkreślił, że każdy z pracowników włożył cząstkę swojej pracy w końcowy sukces placówki.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji

Ostatnie aktualności
Wyjazd studyjny do Danii
09.01.2020 czytaj...
Grudniowa kartka z kalendarza
29.12.2019 czytaj...
Spotkanie wigilijne
20.12.2019 czytaj...
Kartka z kalendarza – listopad za nami
12.12.2019 czytaj...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych – X edycja
07.12.2019 czytaj...