Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Spotkanie redakcji „UczMy”

09.07.2022

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, spotkali się członkowie redakcji „UczMy”. Zebranie redakcji odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w KPCEN w Bydgoszczy, obecny był na nim również Michał Babiarz, koordynator ds. „UczMy” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„UczMy” to dwumiesięcznik, który wychodzi nieprzerwanie od 2013 r., w ciągu roku ukazuje się 5 numerów. W czasie lockdownów redakcja „UczMy” organizowała spotkania zdalne.

Podczas kwietniowego zebrania wybrano temat przewodni do numeru na listopad/grudzień: „Kompetencje międzykulturowe”. Tematy następnych numerów redakcja ustali we wrześniu.

Ostatnie aktualności
Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”
12.09.2023 czytaj...
Pierwszy w naszym województwie krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
08.09.2023 czytaj...
Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie
08.09.2023 czytaj...
Podsumowujemy minione i otwieramy nowe
04.09.2023 czytaj...
Życzenia
31.08.2023 czytaj...