Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Spotkanie redakcji „UczMy”

09.07.2022

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, spotkali się członkowie redakcji „UczMy”. Zebranie redakcji odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w KPCEN w Bydgoszczy, obecny był na nim również Michał Babiarz, koordynator ds. „UczMy” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„UczMy” to dwumiesięcznik, który wychodzi nieprzerwanie od 2013 r., w ciągu roku ukazuje się 5 numerów. W czasie lockdownów redakcja „UczMy” organizowała spotkania zdalne.

Podczas kwietniowego zebrania wybrano temat przewodni do numeru na listopad/grudzień: „Kompetencje międzykulturowe”. Tematy następnych numerów redakcja ustali we wrześniu.

Ostatnie aktualności
CodeWeek z KPCEN
29.09.2022 czytaj...
Priorytety MEiN i KO na szkoleniach rad pedagogicznych
23.09.2022 czytaj...
Umowy Kompleksowego Wspomagania Szkół
22.09.2022 czytaj...
Przedmioty przyrodnicze z pracownią PASCO – inny wymiar nauczania
19.09.2022 czytaj...
Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zaprasza
16.09.2022 czytaj...